Goud, zilver & uurwerken

Zacharias van Dalen


het meesterteken van Zacharias van Dalen

Zacharias van Dalen kreeg in 1763 van het stadsbestuur de opdracht om een 24-delig couvert te maken. De kwitantie is bewaard gebleven in de bijlage van de stadsrekening 1763/64.

Bekend werk:
Couverts

 

Bron: Bergen op Zilver

Klaas Hielkema

Foto: Albertine Dijkema

Tekst: Cees Vanwesenbeeck & JeanPierre van Rijsen

 

Internet:

www.bergenopzilver.nl

https://www.facebook.com/BergenopZilver

info@bergenopzilver.nl

 

Overige meestertekens uit de periode voor 1807: Van een aantal zilversmeden zijn de meestertekens bekend uit een tabel die omstreeks 1800 is opgemaakt door het bestuur van het gilde van de goud en zilversmeden. Deze tabel is bewaard in het archief van de stadssecretarie (WBA SABoZ 3014). De onderstaande meestertekens zijn wel in de tabel vermeld, maar zijn nog niet op zilveren objecten aangetroffen:, meesterteken WD van de weduwe van Zacharias van Dalen, sinds 1740

Categorie: Religieus zilver | Profaan zilver | Bestek | Keurtekens

Auteur: Dhr. Huub van der Sanden