Goud, zilver & uurwerken

Paulus Lammerts Paulides

Paulus Lammerts Paulides was als zoon van Lammert Paulus Paulides en Neeltje Jetses in 1788 in Heerenveen geboren. Zijn vader woonde later als zaagmolenaarsknecht in Gorredijk. Diens broer was Johannes Paulus Paulides, de Heerenveense zilversmid die in 1809 voor de Nederlands Hervormde gemeente van Gorredijk een avondmaalsbeker maakte. Paulus Paulides, die het vak mogelijk bij zijn oom zal hebben geleerd, staat in Gorredijk vanaf 1816 vaak als zilversmids-knecht vermeld, maar ook wel als arbeider, schoenmakers- en schippersknecht. Bij de volkstelling van 1829 was hij zilver­smid, maar tien jaar later weer knecht. In de jaren vijftig werd zijn beroep als winkelier aangegeven, al werd hij bij zijn overlijden in 1861 weer zilversmid genoemd. Blijkbaar kon hij zelfstandig de kost niet met zilversmeden verdienen, wat later bij veel collega's het geval bleek te zijn en ook bij Douwe Compaan en Ale Oosterbaan al is gebleken. De concurrentie van de 'grote' zilversmeden Hidde Jacobus Halbetsma en vooral de Gaastra's, die bij de personele omslag veel hoger werden aangeslagen, zal te groot geweest zijn.

Categorie: Profaan zilver | Religieus zilver | Bestek | Keurtekens

Auteur: Dhr. Huub van der Sanden