Goud, zilver & uurwerken

Klaas Kornelis de Vries


de meestertekens van Klaas Kornelis de Vries

Klaas Kornelis De Vries, in 1800 in Leeuwarden geboren, was in de eerste helft van de jaren twintig zilversmidsknecht in Gorredijk. In 1826 vertrok hij met zijn vrouw en twee in Gorredijk geboren kinderen naar zijn geboortestad, waar hij tot zijn dood in 1870 als zilversmid gevestigd bleef. Ook zijn zoons Reindert en Kornelis beoefenden daar dit beroep.

Categorie: Profaan zilver | Religieus zilver | Bestek | Keurtekens

Auteur: Dhr. Huub van der Sanden