Goud, zilver & uurwerken

Jan Mahieu


het meesterteken van Jan Mahieu

Het klaverblad kunnen we met zekerheid toeschrijven aan de goudsmid Jan Mahieu die werkzaam was van 1582 tot 1631.
Mahieu bekleedt tal van stedelijke functies, waaronder die van wethouder.
Hij heeft veel zilveren voorwerpen voor de stad gemaakt.
In 1622 wordt bij de munt in Dordrecht 18 marck hard zilver gekocht t.b.v. Jan Mahieu voor de vervaardiging van de vijf tazza’s die ten geschenke worden gegeven aan de bevelhebbers die een rol hebben gespeeld bij de belegering en het ontzetten van de stad in oktober 1622. De kwitantie voor dit geleverde zilver kan als bewijs dienen voor de toeschrijving van de tazza en het meesterteken met het klaverblad.
Bron: Cat. nrs 6 en 7; kwitantie in WBA SA BoZ 1000, p.136 en 145.

Bekend werk:

Drinkschaal op voet 1622 - 1623
Avondmaalsbeker 1625 -1626

Bron: Bergen op Zilver

Klaas Hielkema

Foto: Albertine Dijkema

Tekst: Cees Vanwesenbeeck & JeanPierre van Rijsen

 

Internet:

www.bergenopzilver.nl

https://www.facebook.com/BergenopZilver

info@bergenopzilver.nl

Categorie: Religieus zilver | Profaan zilver | Bestek | Keurtekens

Auteur: Dhr. Huub van der Sanden