Goud, zilver & uurwerken

jan ll de clerck toeschrijving


het meesterteken van Jan ll de Clerck

Het meesterteken wordt toegeschreven aan Jan II de Clerck, werkzaam tussen 1556-1604. Jan II de Clerck woont en werkt in het huis de Sterre (Fortuinstraat 12). In verschillende uitvoeringen van familiewapens van de uit Antwerpen afkomstige familie De Clerck komen vijfpuntige sterren voor. Jan II de Clerck bekleedt ook functies in het stadsbestuur zoals schepen, rentmeester en weesmeester. In opdracht van het stadsbestuur maakt hij verschillende objecten, waaronder penningen een bekers. In 1588 laat hij een beker met deksel maken bij een zilversmid in Middelburg. Deze beker wordt aan prins Maurits ten geschenke gegeven

Bekend werk:

Dekselbokaal uit 1595

Bekend werk:
Dekselbokaal van het Sint Jacobsgilde van Sint Maartensdijk 1595

Bron: Bergen op Zilver

Klaas Hielkema

Foto: Albertine Dijkema

Tekst: Cees Vanwesenbeeck & JeanPierre van Rijsen

 

Internet:

www.bergenopzilver.nl

https://www.facebook.com/BergenopZilver

info@bergenopzilver.nl

Categorie: Religieus zilver | Profaan zilver | Bestek | Keurtekens

Auteur: Dhr. Huub van der Sanden