Goud, zilver & uurwerken

Jacques Joly


Het meesterteken van J Joly met stadskeur Middelburg en jaarletter I

Zilversmid in Middelburg van 1719 -

Leerjongen  mei 1710 tot mei 17 11 bij Paulus van der Doest.

Hij maakte in 1721 een koffievaas voor f 48.9.1
Deze werd door de stad geschonken aan Van Bommel in erkentenis van de dienst die deze stad van gemelde ingenieur  bij verscheidene voorvallen tot heden toe heeft genoten en voor nog te bewyzen diensten.

Bekend werk: avondmaalsbekers op stam , drinkbeker, theebusje en tabakscomfoor.

Categorie: Profaan zilver | Religieus zilver | Bestek | Keurtekens

Auteur: Dhr. Huub van der Sanden