Goud, zilver & uurwerken

Gerben Teades Van Manen


het meesterteken van Gerben Teades Van Manen

Van 1798 tot 1804 woonde in Gorredijk de goud- en zilversmid Gerben Teades Van Manen. Hij kwam van Drachten, waar hij in 1777 was geboren en waar hij later, tot zijn dood in 1849, eerst het zilversmidsvak zou uitoefenen en daarna steenhouwer en keurmeester van zeevis was. In 1807 werd hij, als hierboven voor de Gorredijkster collega's genoemd, als meester bij de Keurkamer Heerenveen ingeschreven en op 13 april 1813, toen hij in Bolsward woonde, in het Franse Stamboek. Bij de geboorte-aangifte van kinderen van Hidde Jacobus Halbetsma in 1815 en 1819 was de zilversmidsknecht KLAAS FRANSES ELGERSMA, die kennelijk werkzaam was bij Halbetsma, getuige. Zijn naam komt later in Gorredijk niet meer voor, rond 1850 woonde hij als zilversmid vermoedelijk in Makkum.

 

Bekend werk

Gerben Teades Van Manen 1800 Geboortelepel Inscriptie: A Sterringa geboren te Gorredijk 19 September 1819 Merken: Meesterteken GT onder kroon.

Bron:  Museum Opsterlân  www.museumopsterlan.nl

Categorie: Profaan zilver | Religieus zilver | Bestek | Keurtekens

Auteur: Dhr. Huub van der Sanden