Goud, zilver & uurwerken

Gerben Hermanus Sterringa


de meestertekens van Gerben Hermanus Sterringa

Gerben Hermanus Sterringa werd in 1822 in Gorredijk geboren als zoon van de boekverkoper, verver, glazenmaker en winkelier Hermanus Tjesses Sterringa, een broer van Ale Jans Oosterbaans vrouw. an deze Hermanus bezit het Streekmu­seum Opsterlán verscheidene schilderijen, zoals dorpsgezichten, die laten zien dat Gerben zijn kunstzinnige aanleg niet van een vreemde had. Ook Gerben staat meest te boek als verver, zoals ook bij zijn trouwen in 1858. Het zal zijn hoofdbe­roep geweest zijn. Bij zijn overlijden in 1868 werd hij echter wel als zilversmid vermeld, welk vak hij mogelijk bij zijn zwager Gerrit Johannes Kromzigt zal hebben uitgeoefend. Zijn weduwe hertrouwde met de in Assen geboren koperslager Albert Jans van der Veen. Uit de vermelding van het gebruik van Sterringa's meesterteken tot en met 1903 kan worden opgemaakt dat zij (of Van der Veen) de zilverhandel van haar eerste man voortzette. Na haar dood in 1904 noem­de Van der Veen zich trouwens ook goudsmid, welk beroep ook bij zijn overlijden in 1915 werd vermeld.

 

Bron: Museum Opsterlân  www.museumopsterlan.nl

 

Categorie: Profaan zilver | Religieus zilver | Bestek | Keurtekens

Auteur: Dhr. Huub van der Sanden