Goud, zilver & uurwerken

Gebroeders Bernardus Andreas & Johannes Franciscus van den Broek

Zilversmeden te Amsterdam , werkzaam van 1860 tot 1877

werkzaam Nieuwe Leliestraat 279 (gewijzigd tot 134)

Op 26-4-1860 afgeslagen GVDB (VD kleiner en aaneen) waarboven gekruiste

lepel en vork, in vierkant (3873)

B.A. van den Broek overleden vlgs missive B&W 11-6-1877 no 114. De zaak wordt

voortgezet door J.F. van den Broek vlgs missive B&W 26-6-1877 no. 114

Het oude meesterteken is verbroken en vervangen door:

Op 4-7-1877, GVDB (VD kleiner en aaneen) waaronder gekruiste lepel en vork, in

vierkant (3874), afgeslagen onder nr. 1284.

J.F. v.d. Broek overleden vlgs missive B&W 25-11-1879 no 148, teken verbroken.

 


meesterteken van Bernardus Andreas & Johannes Franciscus van den

Bekend werk:

Lepels , vorken

Categorie: Bestek | Keurtekens

Auteur: Dhr. Huub van der Sanden