Goud, zilver & uurwerken

Enkhuizen lijst van dekens en keurmeesters van het zilversmidsgilde

Lijst van dekens en keurmeesters van het Enkhuizer  zilversmidsgilde.

(Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven, Inv.nr EN 15)

Het deeltje bestaat uit 15 perkamenten bladen ingenaaid in een perkamenten omslag.
Het valt in twee delen uiteen. Het eerste deel bestaat weer uit zes aan beide  zijden beschreven bladen in een perkamenten omslag. De binnenzijden van het omslag zijn ook weer beschreven.
Hierachter zijn nog acht perkamenten bladen genaaid, ook weer aan beide zijden beschreven.
Dit laatste deel heeft een eigen achteromslag dat aan de binnenzijde beschreven is.
Op- de voorzijde met potlood 1613,/1694 en een bijna uitgewist inktstempel ...RR...

In het eerste deel de jaren 1613 t/m/ 1650. In het bijgevoegde deel de 1651 t/m 1662,
en in het keerschrift 1663 t/m 1694.
Men is in het jaar 1663 aan de achterzijde begonnen waarschijnlijk omdat men in dat jaar de Hollandse leeuw ging gebruiken als teken voor de grote Keur.(Zilver van het eerste gehalte)
In 1663 begon men ook weer met de letter A, hoewel men in 1662 pas bij de letter G was.
Het jaar loopt van 1 december  t/m 30 november zodat voor de datering van zilverwerk bij het genoemde jaar een jaar moet worden bijgeteld voor de maanden januari tot en met november.

Anno 1613 den 19 february hebben begonnen dienen Jelis Gerbrantsz als deeken
en Gerryt Lenertsz ende Pieter Claesz als kuermeesters en hebben geslagen de
letter A in de margine van deesen gestelt met het wapen ende extraordinares teycken.


Jaarletter A Enkhuizen 1613

 

Anno 1613 den eersten december hebben begonnen te regeeren Lenerdt Gerridtsoon als deecken
 en JeIis Gerbrantz  ende Gerridt Gerbrantz als gesworen keurmeesters ende hebben geslagen de Ietter B in margine van desen gestelt met het wapen ende extraordinares teycken

 


Jaarletter B Enkhuizen 1613 - 1614

Anno 1614 den eersten december hebben begonnen te regeren Maerten Sweertsz als deecken
Lenert Gerritsz ende Willen Dircxsz aIs geswooren keurmeesters ende hebben geslagen de letter
C in margine van desen gestelt met het wapen ende 't ecxtraordinnaris teyeken ende de boven geschreven geswoorens hebben gedient tot den sesten November Ànno 1615.


Jaarletter C Enkhuizen 1614 - 1615

 

Anno 1615 Den eersten desember hebben begonnen te regeren (Lenert)*Gerritz (JeIis)* Gerbrantz als deecken (*doorgehaald) Gerrit Lenerts Maerten Sweersz als geswoörenen en hebben geslagen die letter D in margine van desen gestelt met het wapen en het extra ordinaris teycken en die boven geschreven gheswoorenen hebben gedient tot den lesten november anno 1616.

 


Jaarletter D Enkhuizen 1615 - 1616

Anno 1616 den eersten desember hebben begonnen te dienen Lenert Gerritsz als deken
ende Gerit Gerbrantsz ehde Jelis gerbrantsz a1s gesworen kuermeesters ende hebben geslagen die letter E in margine gestelt met het wapen ende exterordinares teyken ende hebben geindicht 1617


Jaarletter E Enkhuizen 1616 - 1617

den eersten desember 1617 hebben begonnen te dienen Ewout Jacobsz als deken 
ende Lenert Gerritsz ende Karst elbertsz als geswooren kurmeisters ende hebben geslagen den letter F in margine gestelt met het statswapen ende exterorinares teken ende hebben geendicht den eersten desember 1618


Jaarletter F Enkhuizen 1617 - 1618

den eersten desember 1618 hebben begonnen te dienen Jan Gerrydtsz als deken ende Ewout Jacobsz ende Gerrydt Gerbrantsz als gesworen keurmeesters ende hebben geslagen de letter G in margine gestelt met het statsw€apen ende het exterordinaris teken ende hebben geeyndieht den eersten desember 1619


Jaarletter G Enkhuizen 1618 - 1619

den eersten dosember 1619 hebben begonen te dienen Maerten Sweersz als deecken
ende Jan Gerrydts ende freeck Segersz als gesworen keurmesters ende hebben geslaghen de letter H in margine gestelt met het statswapen ende het extraordinaris teycken ende hebben geeyndicht den eersten desember 1620


Jaarletter H Enkhuizen 1619 - 1620

Anno 1620 den eersten Desember hebben begonnen te dienen Cornelys Claesz als deken  Maerten Swersz  ende Pieter Claesz als kurmeisters  ende geswoorens ende hebben geslagende letter i in margine gestelt met het stats teken ende eccerordenarys teken ende geindycht den eersten desember 1621


Jaarletter i Enkhuizen 1620 - 1621

Anno 1621 Den eersten Desember hebben begonnen te dienen Jan Gerritsz als deken
 Cornelis Claesz ende Ewout Jacopsz als keurmesters ende Geswoorens ende hebben geslaghen de letter K in margine gestelt met het stats wapen ende het extraordinaris teycken ende hebben geeyndicht den eerste desember Anno 1622


Jaarletter K Enkhuizen 1621 - 1622

Anno 1622 den eersten desember hebben begonnen te dienen Gerrit Gerbrants als deken
Pieter Claesz aIs keurmeester ende Jan Gerritsz als keurmeester ende hebben geslagen de letter L in margine gestelt met het stats wapen ende ‘t extra ordinaris teycken ende hebben geeyndÍcht den eersten desember Anno 1623


Jaarletter L Enkhuizen 1622 - 1623

Anno 1623 den eersten Desember hebben begonnen te dienen Cornelis Claesz als deken.
Gerrit Gerbrantsz ende Ewout Jacopsz als keurmeesters ende hebben geslagen de letter M in mergine gestelt met het Stats wapen ende het extraordinaris teycken ende hebben geeyndicht den eersten desember Anno 7624


jaarletter M Enkhuizen 1623 - 1624

Anno 1624 den eersten desember hebben begonnen te dienen pieter claesz aIs deecken
cornelis Claessen ende melis pietersen als kuermeysters ende hebben geslagen de letter N in margine gestelt met het stadts wapen ende het extraordinaris teycken ende hebben geeyndieht den eersten desember anno 1625


Jaarletter N Enkhuizen 1624 - 1625

Anno 1625 den eersten desember hebben begonnen te dienen Ewout Jacobs aIs deken
pieter claessoon ende pieter jansoon kuermeesters ende hebben geslagen de letter O in mergine gestelt met het statswapen ende het extraordÍnaris teycken ende hebben geeyndicht den eersten desember Anno 1626


Jaarletter O Enkhuizen 1625 - 1626

Anno 1626 den eersten desember hebben"begonnen te dienen Maerten sweersz als deken
Ewout jacopsz ende Karst [Ellertsz als kuermeysters ende hebben geslagen den Ietter P in margine gestelt met het wapen ende het extraordinaris teycken ende hebben geeyndcht den eersten desember anno 1627


Jaarletter P Enkhuizen 1626 - 1627

Anno 1627 den eersten december hebben begonnen te dienen Pieter CLaesz als deken,
ende Maerten Sweersz ende Jan Gerritsz als kuer meesteren ende hebben geslagen de letter Q, in margine gestelt met het statswapen, ende het extraordinaris teycken, ende hebben geeyndicht den eersten december Anno 1628


Jaarletter Q Enkhuizen 1627 - 1628

Anno 1628 hebben begonnen te dienen Pieter Jansen deken
Pieter Claesen Karst Ellertsen als kuermeysters ende hebben geslagen de letter R in margine gestelt met het stadts wapen ende het extraordinaris teycken ende hebben geeyndicht den eersten december anno 1629


Jaarletter R Enkhuizen 1628 - 1629

Anno 1629 hebben begonnen te dienen Jan Gerritsz als deken
ende Maerten Sweersz ende Pieter Jansz als keurmeesters ende hebben geslagen de Letter S in rnargine gestelt met het Statswapen ende het extraordinaris teyken, ende hebben geeyndicht den eersten December Anno 1630


Jaarletter S Enkhuizen 1629 - 1630

Anno 1630 hebben begonnen te dienen Cornelis Claesz als deken
ende Jan Gerritsz ende Ewout Jacopsz als keurmeesters ende hebben geslagen de Letter T in margine gestelt met het stats Wapen ende het extraordinaris teycken ende hebben geeyndicht den eersten December Anno 1631


Jaarletter T Enkhuizen 1630 - 1631

Anno 1631 hebben begonnen te dienen Melis Pietersz aIs deken
ende kornelis klaesz ende Maerten sweersz als keurmeesters ende hebben geslagen den letter V in margine gestelt met het stats wapen ende het Extraordinarys teycken ende hebben geeyndieht den eersten december Anno 1632


Jaarletter V Enkhuizen 1631 - 1632

Anno 1632 hebben begonnen te dienen Ewout Jacobsz als deken
ende melis Pietersz ende karst Ellertsz als keurmeesters ende hebben geslagen de letter W in margine gestelt met het stats wapen ende het extraordinaris teyken ende hebben geendicht deneersten desember anno 1633


Jaarletter W Enkhuizen 1632 - 1633

anno 1633 den 1 December hebben begonnen te dienen Jan Gerridtsz als deken
ende Cornelis Claesz ende Ewout JaCobsz als keursmeesteren ende hebben geslagen de Letter X in margine gestelt net het Stats wapen ende extraordinarisn teycken ende hebben geeyndicht den eersten Desember 1634


Jaarletter X Enkhuizen 1633 - 1634

Anno 1634 den 1 december hebben begonnen te dienen melis pietersz als deken
ende maerten sweersz ende karst Ellertsz als keurmeesteren ende hebben geslagen de letter Y in margyne gestelt met het statswapen ende hebben geeyndicht den 1 desember 1635


Jaarletter Y Enkhuizen 1634 - 1635

Anno 1635 Den 1 december hebben begonnen te dyene Ewout Jacobsz als deken
ende Melys Ellertsz als oude kuermester ende Cornelys Claesz als kuermester ende hebben geslagen den letter Z in margyne gestelt Met het statswapen ende hebben geyndieht den 1 desember 1636


Jaarletter Z Enkhuizen 1636 - 1636

Anno 1636 den eersten december hebben begonnen te dienen Maerten sweertsz als deken ende Karst ellertsz als oude keur Meyster ende Jan Jacops als keurmeyster ende hebben geslagen den Letter A int margine gestelt met het stats Wapen ende hebben Geeyndicht de eersten December 1637


Jaarletter A Enkhuizen 1636 - 1637

Anno 1637 den eersten desember hebben begonnen te dienen melys pittersz als decken ende maerten Sweersz als oude keurmeyster ende Hessel Sijbrantsz als keurmeyster ende hebben geslagen letter B int margyne gestelt met het stats wapen ende hebben gedigdt den eersten desember 1638


Jaarletter B Enkhuizen 1637 - 1638

Anno 1638 hebben begonnen te Dienen karst ellertsz AIs deken Ende MeIis pietersz ende Jan Jacopsz als keurmeysters ende hebben geslagen den Letter C In margine gestelt met het stadtswapen ende het extraordinaris teycken ende hebben geeyndicht den eersten December anno 1639

Anno 1639 hebben beginnen te dienen Maerten sweertsz als deken na sijn overlijden Cornelis Claesz als deken Karst ellertsz ende heert Lubbertsz Als keurmeysters ende hebben geslagen den letter D In margine gestelt met het stadts Wapen ende het extraordinaris teycken ende hebben geeyndicht den eersten december 1640

Anno 1640 hebben beginnen te dienen Jan lenertsz Àls Decken
ende Cornelis Claesz ende melis pietersz AIs Cuermesters ende hebben geslagen den Leter E in margine gestelt met het stadts wapen ende hebben geeyndight den Eerst Desember Anno 1641

Anno 1641 hebben beginnen te Dinnen Jan Jacobsz als deecken ende Jan Lenertsz, karst Slertsz als kuermesters ende hebben geslaegen den leter F in margina gestelt met het stadt wapen ende hebben geeydicht den eersten desember anno 1642

Anno 1642 den eersten desember hebben begonnen te rijgeren hessel Sijbrantsz als decken
Jan Jacobsz als oude kuermey(ster) (laatste deel weggevallen) gijsbert Olasz als kuermesz ende hebben geslagen de letter G in margyne gestelt met het stats wapen ende geeyndijcht den eersten desember 1643

anno 1643 den eersten desember hebben begonnen te dienen kerst ellertsz als deecken
hessel sijbrantsz out kuermeyster cornelis pieters als kuermeyster hebben geslaghen die letter H in marginne gestelt met het stadts wapen ende het exterordenarys teycken ende hebben ge eyndieht den eersten desember 1644


Jaarletter H Enkhuizen 1643 - 1644

Anno 1644 den eersten desember hebben begonnen te dienen Gijsbert Claesz Prins als deecken Carst ellertz ende stoffel garritz als Cuermeesters ende hebben gheslagen den Ietter i in marginnen gestelt met het stadtswapen ende het exterordenarys teycken ende hebben gheeyndicht den eersten December 1645


Jaarletter i Enkhuizen 1644 - 1645

Anno 1645 den 1 desember hebben begonnen te Dienen Jan Lenertsz palenstein als Decken
ende Giesbert Claesz ende Melys pietersz als kuermesters ende hebben geslaege de letter K in margina gestelt met het stadts waepen ende hebben geeyndicht den 1 Desember anno 1646


Jaarletter K Enkhuizen 1645 - 1646

Anno 1646 hebben begonnen te dyenen den ersten desember Cornelys Claesz Als Deken
ende Jan lenertsz als oude kuermester ende Cornelys Pyetersz AIs kuermeyster ende hebben geslagen dye letter L In Maergynne gestelt Met het statsteyken ende hebben geeyndycht den eersten Desember 1647


Jaarletter L Enkhuizen 1646 - 1647

Anno 1647 den 1 desember hebben begonnen te dienen Melis pietersz als deken
en Cornelis Claesz en here lubbertsz als keurmeesters(en hebben geslagen de letter M met het stadts teyken gelijck hier op de kant getekent staet) en hebben geeyndicht den 30 november 1648


Jaarletter M Enkhuizen 1647 - 1648

Anno 1648 den 1 Desember hebben begonnen te dienen Giesbert Claesz Melis pietersz Jan Lenertsz hebben gheeyndicht den 30 November 1649


Jaarletter N Enkhuizen 1648 - 1649

Anno 1649 den 1 desember hebben begonnen te dienen Cornelis Pietersz
Giesbert  Claesz Dirk Cornelisz hebben geeindight den 30en november 1650  (letter O)


Jaarletter O Enkhuizen 1649 - 1650

Anno 1650 den 1 desember hebben begonnen te dienen melis pietersz
Cornelis pietersz Jan Jacobsz, en hebben geeyndieht den 30 november 1651 (Letter P)


Jaarletter P Enkhuizen 1650 - 1651

Anno 1651 den eersten desember hebben begonnen te dienen Jan lenertsz als deken
 ende meliijs pieters endt Dirck Cornelis als Ceurmeesteren ende hebben geslagen den letter Q in Margina gestelt met het stadts wapen ende hebben geeyndigt 1652 den 30 november


Jaarletter Q Enkhuizen 1651 - 1652

Anno 1652 den Eersten desembar hebben begonnen te dienen Gijsbart Claesz als deken
ende Jan Lenartsz ende heer lubbartsz als Ceurmeesteren ende hebben geslagen den letter R inmargina gestelt met het stadts wapen ende hebben geeyndicht 1653 den 30 november


Jaarletter R Enkhuizen 1652 - 1653

Anno 1653 (hebben)den eersten desember hebben bgnnen te dienen Jan Jacobsz als deken
en GÍesbert Claes en Dirck Cornelis als Cuermeesteren en hebben geslagen den letter S en in margina gestelt met het stats Wapen en hebben geeindicht den 30en november 1654


Jaarletter S Enkhuizen 1653 - 1654

Anno 1654 den 1 desember hebben begonnen te dienen Heere Lubbertsz als Deecken
en Jan Jacobsz en Jan Lenertsz als Cuermesters en hebben geslaegen de letter T en in margina gestelt met het stadts waepen ende hebben geeindicht den 30 en november anno 1655


Jaarletter T Enkhuizen 1654 - 1655

Anno 1655 den 1. desember hebben beginnen te dienen Dirck Cornelisz als deken
here lubbertsz en gerrit jansz als keur meesteren en hebben geslagen de letter V en in margina gestelt met stats wapen ende hebben geeindicht den 30, november 1656


Jaarletter V Enkhuizen 1655 - 1656

Anno 1656 den eersten desember hebben beginnen te dienen giesbert Claes Prins als deken
Dirck Cornelisz en Jan heertsz als Cuermeesteren en hebben geslagen de letter W en in Margina gestelt met het stats wapen ende hebben geeindicht den 30 november 1657


Jaarletter W Enkhuizen 1656 - 1657

Anno 1657 den Eersten desember hebben beginnen te dienen Jan Lenertsz als deecken
ende Giesebert Claesz en gerrit Jansz als Cuermesteren ende hebben geslage de letter X in margina gestelt met het stadts wapen ende hebben geeindicht den 30 november anno 1658


Jaarletter X Enkhuizen 1657 - 1658

Anno 1658 den 1 desember hebben beginnen te dienen dirck Cornelis als deken en
Jan lenertsz en lubbert heertsz als Cuermesteren ende hebbengeslagen de letter Y ende in marginagestelt met het stats wapen ende hebben geeindicht den 30 November 1659


Jaarletter Y Enkhuizen 1658 - 1659

Anno 1659 den 1 desember hebben begonnen te dienen Giesbert Claesals deken en
dirck Cornelisz ende Jan Jacobsz als kuermesteren en hebben geslagen de letter Z en met het statswapen in margina gestelt ende geeeyndicht den 30 November 1660


Jaarletter Z Enkhuizen 1659 - 1660

Anno 1660 den 1 Desember hebben begonnen te dienen Jan Lenerts als Deken
 en Giesbert Claesz en Jan Heertsz aIs kuermesteren en hebben geslagen de letter A met het stadtswapen en margina gestelt ende geeyndicht den 30 november ao 1661


Jaarletter A Enkhuizen 1660 - 1661

Anno 1661 den 1 Desember hebben begonnen te dienen Jan Jacobs als Deecken
en Jan Lenertsz ende  Lubbert Heertsz. als keurmeesters ende hebben geslaegen de letter B methet stadts wapen in margina gestelt ende geeyendicht den 30 noverber anno 1662


Jaarletter B Enkhuizen 1661 - 1662

Anno 1662 den 1 Desember hebben beginnen te dienen Jan Heertsz als deecken
 en Jan Jacobs ende Dirck Cornelis als Curmesters ende hebben geslaegen de letter C met het stadtswapen met den proventsijaelen Leeu in margina gestelt maer alsoo dirck Cornelis in gebreecke is gebleven is door Jan Lenertsz in sijn plaets het Jaer tot op den 30 november ao 1663 geeyndicht.


Jaarletter C Enkhuizen 1662 - 1663

Anno 1663 den 1 desember hebben beginnen te dienen Gijsbert Prins als deken
Jan Heresz en Garrit Jansz Houthuysen als keurmesteren en hebben geslagen de letter A met de provensijale leuw ende het stats wapen in margina gestelt ende hebben geeindicht
den 30 Nofembar 1664


Jaarletter A Enkhuizen 1663 - 1664

Anno 1664 den 1 desember hebben beginnen te dienen Jan Lenertsz palensteyn als deken
Gijsbert Claesz en Lubbert Heertsz als kuermesteren ende hebben geslaegen de letter B met de provensijale leuw ende det stadts wapen in margina gestelt ende hebben geeyndicht den 30 november anno 1665


Jaarletter B Enkhuizen 1664 - 1665

Anno 1665 den 1 Desember hebben beginnen te Dienen Jan Jacobsz aIs Deecken
Marckes Harmsz en Jan Hertsz Als Keurmeesteren ende hebben gheslagen De letter C Met de Proovensijale Leeu ende het stats wapen In Margyna Gestelt Ende Hebben GheEyndicht
Den 30 November anno 1666


Jaarletter C Enkhuizen 1665 - 1666

Anno 1666 den 1 desember hebben beginnen te dienen lubbert Heeres als deeken
Jan Jacobs en Harme melijs als kuermesteren en hebben geslagen de letter D met de provensijale  Ieeu ende het stats wapen yn margina gestelt ende hebbe geeindicht den 30 november 1667


Jaarletter D Enkhuizen 1666 - 1667

Anno 1667 den 1 desember hebben beginnen te dienen Gijsbart Prins als deken
lubbart heertsz en Marckis harmsz aIs keurmeestren en hebben geslagen de lettar E met de provensijale leeuw ende het statswapen in margina gestelt ende hebben geeindicht den 30 Novembar 1668


Jaarletter E Enkhuizen 1667 - 1668

Anno 1668 den 1 desember hebben beginnen te dienen Jan Jacobsz als deken
Gijsbert Klaesz en Jan Heeresz als keur Meesteren en Hebben Geslagen de Letter F Met de provensijale leeu Ende het Stats wapen in Margyna ghestelt ende hebben GeEyndicht den 30 November 1669


Jaarletter F Enkhuizen 1668 - 1669

Anno 1669 den 1 desember hebben beginnen te dienen Gerrit Jansz houthuysen als Deecken
Jan Jacobsz en willem meelijsz als keurmesteren en hebben geslagen de letter G met de provensijale leeuw ende het Stats wapen in margina gestelt ende hebben geeyndich den 30 November 1670


Jaarletter G Enkhuizen 1669 - 1670

Anno 1670 den 1 desember hebben beginnen te dienen Jan Heersz AIs deecken
en garreyt Janszn en harmen meelyszn als ireurmeesters ende hebben gheslagen de Letter H met een profen sejael Leeu enden het states waapen In maergYna ghestelt ende hebben gheeyndcht den 30 November 1671


Jaarletter H Enkhuizen 1670 - 1671

(De inschrijving voor het jaar 1671 is doorgestreept)

Anno 1671 de 1 desember hebben beginnen te dienen Jan Jacobsz als deken
oude Gilde meester Jan Heertsz en Willem Melisz met de letter i


Jaarletter i Enkhuizen 1671 - 1672

anno 1672 den 1 desember hebben begonnen te dienen lubbert heeresz aIs deecken
en Jan Jacobsz en harme meelisz als kuermeesteren en hebben geslagen de letter K met een proufensile leeu ende het stast wapen yn margyna geset ende hebbe geeyndicht den 30 november 1673


Jaarletter K Enkhuizen 1672 - 1673

Anno 1673 den 1 desember hebben beginnen te regeeren Jan Barentsz als deecken
en lubbert heersz als oude en CrÍn Jansz als nieuwe kuer meesters met de Letter L en geeyndÍcht
den 30 novenber 1674


Jaarletter L Enkhuizen 1673 - 1674

Ao 1674 de 30 desember hebben beginnen te reegeren (hierna twee regels doorgehaald)
Als deken Jan Jacobsz als oude Jan barentsz Willem Melisz als nieu met de letter M


Jaarletter M Enkhuizen 1674 - 1675

Anno 1675 de 30 desember hebbe beginne te regeeren Lubbert Heeresz als deecken
Jan Jacobsz als oude en klaes prins als nieuwe en hebbe geslagen de N en hebbe geeynddigh
den  30 november 1676


Jaarletter N Enkhuizen 1675 - 1676

Anno 1676 den 1 desember hebben beginnen te regeeren Jan Barentsz Backer als deecken
En Lubbert Heerts als oude en Crijn Verruhert als nieuwe kuer Mr met de letter O en geeyndicht den 30 novemb. 1677


Jaarletter O Enkhuizen 1676 - 1677

Anno 1677 den 1 Desember hebben beginnen te Regeeren Gerrit Jansz houthuysen als deecken
en Jan barentsz backer als oude kuermeyster en Salomon Arentsz Smit als niuwe kuerreeyster en hebben geslagen de letter P en geeyndicht den 30 November 1678


Jaarletter P Enkhuizen 1677 - 1678

Anno 1678 den 1 desember hebben beginnen te regeeren Crijn Verruhert als deecken en Garrit Jansz houthuisen als oude ende Claas Prins als nieuwe keurmeesters hebben geslagen de letter Q en zijn geeindight den 30 November 1679


Jaarletter Q Enkhuizen 1678 - 1679

Anno 1679 den 1 desember hebben beginnen te reegeeren Lubbert Fleeres als deecken
Krijn Jans als oudt kuermeester klaes freecks als nieu kuer meester hebben geslagen de letter R en sijn geeyndicht den 30 November 1680


Jaarletter R Enkhuizen 1679 - 1680

Anno 1680 den 1 desenber hebben beginnen to reseeren Jan Barents Baeker als deeeken
Lubbert heertsz als oude kuer Mr Salomon Arents als Niewe kuer hebben geslagen d letter S
en sijn geeyndght 30 november 1681


Jaarletter S Enkhuizen 1680 - 1681

Ao 1681 den 1 desember hebben beginnen te regeeren Crijn Verruhert als deecken
Jan Barentsz Backer als oude en Johannes de kaa als nieuwe keurmeester en hebben geslagen
de letter Ten sijn geeyndight den 30 November 1682


Jaarletter T Enkhuizen 1681 - 1682

Ao 1682 den 1 desember hebben beginnen te reegeren Lubbert Heertsz als deecken
Crijn Verruhert als oude en Claas schuit als nieuwe keurmeesters en hebben geslagen
de letter V en sijn geeyndight den 30 Novemb 1682


Jaarletter V Enkhuizen 1682 - 1683

Ao 1683 den eersten desember hebben beginnen te Regeeren Jan Barentsz als deecken
Lubbert heertz als oude kuer Mr Arenout van Leeuwen als Nieuwe kuer Mr en hebben de letter geslagen W en sij geeyndght den 30. november 1684


Jaarletter W Enkhuizen 1683 - 1684

Ao 1684 den eersten desemb hebben beginnen te reegeren Crijn Verruhert  AIs deecken
Jan Barentsz Backer als oude en Johannes de kaa als nieuwe keurmeesters en hebben geslagen de letter X en sijn geeyndight den 30 Novemb 1685


Jaarletter X Enkhuizen 1684 - 1685

Ao 1685 den eersten desember hebben beginnen te regeeren Aernout van Leeuwen als Deecken
Crijn Verruwert als oude Lubbert Heerssen als Nieuwe keurmeester en hebben geslagen de letter Y en sijn geeyndight den 30 November 1686


Jaarletter Y Enkhuizen 1685 - 1686

Ao 1686 den eersten desember hebben beginnen te regeeren Jan Barentz Backer als Deecken
Arnout Yan Leeuwen als oude kuer Mr Dirck hendrickz Sonnebloem als Nieuwe kuer meester ende hebben geslagen de letter Z en zijn geeyndight den 30 novenb 1687


Jaarletter Z Enkhuizen 1686 - 1687

1687 den 1 desember hebben beginnen te reegeren Q Verruhert als deecken
J, Barentsz als oude K. Schimmel als nieuwe keurmeester en hebben geslagen de letter A
en geeyndight den 30 Novemb 1688


Jaarletter A Enkhuizen 1687 - 1688

Ao 1688 den 1 desember hebben beginnen te regeeren Aernout Yan Leeuwen als deeken
C Verruwert als oude siewert buserus als nieurve k meester en hebben geslaegen de letter B en geeyndight den 30 Novemb. 1689


Jaarletter B Enkhuizen 1688 - 1689

Ao 1689 den eersten Desember hebben beginnen to regeeren Roelof Schimmel als deken
Arenout van Leeuwen als oude Abraham Rijswijk als Nuwe kuermeester en hebben geslagen de letter C en geeyndight den 30. Novemb 1690


Jaarletter C Enkhuizen 1689 - 1690

Ao 169O den 1 desemb als deecken k. Verruhert
R Schimmel en J. B. Backer als kuermeester geslagen d’ letter D


Jaarletter D Enkhuizen 1690 - 1691

Ao 1691 den 1 desemb. als deeken A V Leeuwen
K verruhert en dirck hendricksz sonnebloem geslaegen de letter E


Jaarletter E Enkhuizen 1691 - 1692

Ao 1692 den 1 desemb als deken Roelof Schimmel
A V Leeuwen Antoni Bronchuysen geslaegen de letter F


Jaarletter F Enkhuizen 1692 - 1693

Ao 1694 den 2 desemb als deecken gereegeert A. rijswijck
R Schimmel als oude ende J. Backer als kuermeesteren ende geslagen de letter G

Categorie: Profaan zilver | Religieus zilver | Bestek | Keurtekens

Auteur: Dhr. Huub van der Sanden