Goud, zilver & uurwerken

Douwe Klazes Compaan


De meestertekens van Douwe Klazes Compaan

In 1807, hetzelfde jaar waarin Hendrik Sjoerds Gaastra de zaak van zijn vader overnam en twee jaar nadat Hidde Jacobus Halbetsma zijn overleden vader was opgevolgd, vestigde zich hier als zilversmid Douwe Klazes Compaan. Hij was in 1783 in Gorredijk geboren als zoon van een slager en in 1804 getrouwd met Romkje, dochter van Jacobus Halbetsma. Hij zal evenals zijn zwager Hidde Jacobus het vak hebben geleerd bij zijn schoonvader. Romkje overleed al in 1806. Toen Douwe een jaar later hertrouwde, verliet hij de zaak van Hidde Jacobus. Hij zou zijn zaak zo'n tien jaar op kleine schaal drijven en stond verder tot zijn dood in 1827 als arbeider te boek. Evenals zijn eerdere zwager en Hendrik Sjoerds Gaastra werd hij in 1807, ten tijde van het Koninkrijk Holland, als meester ingeschreven in het register van de Keurkamer Heerenveen, één van de zes toen ingestelde Friese keurkamers. Aan de vroegere gilden was als gevolg van de Franse overheersing in 1798 een einde gekomen, wat ook voor minder draagkrachtigen het meesterschap mogelijk zal hebben gemaakt. De nieuwe regeling duurde tot tijdens de inlijving van Nederland bij Frankrijk op 1 maart 1812 de Franse waarborgwet van kracht werd. De drie Gorredijkster zilversmeden werden op 15 juli van dat jaar in het Franse Stamboek ingeschreven.

 

Bekend werk:

Douwe Klazes Compaan 1809 Memorielepel De lepel is bekroond met een allegorische voorstelling van de 'Ijdelheid'. Merken: Meesterteken C in cirkel. 10 = gehaltekeur voor 10 penningen. Wapen Heerenveen in ovaal. Jaarletter b= 1809.

 

     
 

Douwe Klazes Compaan 1812-1813 Gelegenheidslepel Het uiteinde van de steel is bekroond met de Nederlandse Maagd, de Nederlandse Leeuw en de Vrijheidshoed, zinnebeeld van de Patriotten. Merken: Meesterteken DC met perenblad in ruit-vormig contour. Franse haan in achthoekig contour = gehaltekeur. Minervakopje in cirkel = waarborgkantoor Leeuwarden.

Categorie: Profaan zilver | Religieus zilver | Bestek | Keurtekens

Auteur: Dhr. Huub van der Sanden