Goud, zilver & uurwerken

Anthonie van Sandbergen

Zilversmid te Zutphen, werkzaam van 1770 - 1799

Zilversmederij in de Sprongstraat

Gedoopt Zutphen 1745

Trouwt met Johanna Berdina de Knoop op 3 juni 1772

overleden Zutphen 1799, waarna zijn vrouw de zaken waarneemt tussen 1800 en 1807.

Na 1807 zet zijn zoon Evert van Sandbergen het werk van zijn vader voort,


Meesterteken van Anthonie van Sandbergen

Bekend werk:

Avondmaalsbeker, vorken

Categorie: Profaan zilver | Religieus zilver | Bestek | Keurtekens

Auteur: Dhr. Huub van der Sanden