Goud, zilver & uurwerken

Ale Jans Oosterbaan


de meestertekens van Ale Jans Oosterbaan

Nadat na de Franse tijd het Koninkrijk der Nederlanden was ingesteld, werd de vestiging als zelfstandig zilversmid kenne­lijk iets gemakkelijker, maar het gaf vaak een karig bestaan. In 1816 had Gorredijk naast de drie genoemde zilversmeden (Halbetsma, Gaastra en Compaan) en de knecht Elgersma nog twee bij hen werkende knechten. Het waren Ale Jans Oosterbaan, in 1791 in Gorredijk geboren als zoon van Jan Freerks Oosterbaan en Antje Jans, en Paulus Lammerts Paulides, in 1788 in Heerenveen geboren. Het jaar daarop (1817) was OOSTERBAAN zelfstandig zilversmid, wat hij bij de volkstelling van 1839 nog was. Dat het vak hem geen voldoende bestaan bood (hij had zes kinderen) zal de reden geweest zijn dat hij rond 1850 brood- en banketbakker werd. Hij overleed in 1865.

Bron: Museum Opsterlân  www.museumopsterlan.nl

Categorie: Religieus zilver | Profaan zilver | Bestek | Keurtekens

Auteur: Dhr. Huub van der Sanden